aconatic เครื่องเล่น DVD portable

 

ใบสมัครงาน
Application Form


  ตำแหน่งงานว่างวันที่ลงประกาศจำนวน(อัตรา)
สมัครงานรายละเอียดSale & Marketing Online08/08/2019หลายอัตรา
สมัครงานรายละเอียดสมัครงานตำแหน่ง17/01/2020หลายอัตรา
สมัครงานรายละเอียดPurchasing & Buyer08/12/20201
สมัครงานรายละเอียดPurchasing&Buyer Supply Chain08/12/20201
สมัครงานรายละเอียดBuyer&Purchasing08/12/20201
สมัครงานรายละเอียดProcurement Assistant29/03/2021 
สมัครงานรายละเอียดQuality Control Engineer21/05/20211
สมัครงานรายละเอียดSales Executive21/05/20215
สมัครงานรายละเอียดSale Project15/06/20211
สมัครงานรายละเอียดMarketing Online15/06/20211
สมัครงานรายละเอียดAssistant Sale Manager21/06/2021 
สมัครงานรายละเอียดProgrammer15/07/20211
สมัครงานรายละเอียดเจ้าหน้าที่บัญชี06/08/20212
สมัครงานรายละเอียดช่างเทคนิคเครื่องใช้ไฟฟ้า07/09/20211
สมัครงานรายละเอียดจัดซื้อ15/09/20211

บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน)
83/161-162 ซอยงามวงศ์วาน 47 (ซอยชินเขต 2)ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร : 0-2954-5281 , 0-2580-6955 ( อัตโนมัติ 14 สาย ) แฟกซ์ : 0-2954-5367 , 0-2580-7443