aconatic เครื่องเล่น DVD portable

 

ใบสมัครงาน
Application Form


  ตำแหน่งงานว่างวันที่ลงประกาศจำนวน(อัตรา)
สมัครงานรายละเอียดSale & Marketing Online08/08/2019หลายอัตรา
สมัครงานรายละเอียดสมัครงานตำแหน่ง17/01/2020หลายอัตรา
สมัครงานรายละเอียดBuyer&Purchasing08/12/20201
สมัครงานรายละเอียดPurchasing & Buyer08/12/20201
สมัครงานรายละเอียดPurchasing&Buyer Supply Chain08/12/20201
สมัครงานรายละเอียดหัวหน้างานปฏิบัติการ10/12/20201
สมัครงานรายละเอียดCall Center26/01/20211
สมัครงานรายละเอียดProgrammer25/02/20211

บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน)
83/161-162 ซอยงามวงศ์วาน 47 (ซอยชินเขต 2)ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร : 0-2954-5281 , 0-2580-6955 ( อัตโนมัติ 14 สาย ) แฟกซ์ : 0-2954-5367 , 0-2580-7443