aconatic เครื่องเล่น DVD portable

 

ใบสมัครงาน
Application Form


  ตำแหน่งงานว่างวันที่ลงประกาศจำนวน(อัตรา)
สมัครงานรายละเอียดSale & Marketing Online08/08/2019หลายอัตรา
สมัครงานรายละเอียดสมัครงานตำแหน่ง17/01/2020หลายอัตรา
สมัครงานรายละเอียดช่างเทคนิคเครื่องใช้ไฟฟ้าคลังวังน้อย02/07/20205
สมัครงานรายละเอียดบัญชี10/09/20202
สมัครงานรายละเอียดหัวหน้างานปฏิบัติการ03/11/20201
สมัครงานรายละเอียดSupply chain management coordinator19/11/20201
สมัครงานรายละเอียดผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี24/11/20201

บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน)
83/161-162 ซอยงามวงศ์วาน 47 (ซอยชินเขต 2)ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร : 0-2954-5281 , 0-2580-6955 ( อัตโนมัติ 14 สาย ) แฟกซ์ : 0-2954-5367 , 0-2580-7443